Kursusudvalget

Søren-Herluf Sørensen (udvalgsformand)

Birthe Vogn Henriksen
Orla Drejer

Per Frank

Kirsten Svane

Dorte Larsen

Finn Poulsen


TV2/Fyns repræsentantskab

Per Høegh

Medlemmer af Stiftsrådet
Doris Krarup Mogensen

Finn Poulsen

Jørgen Bendixen

Søren-Herluf Sørensen


Bestyrelsesmedlem i Stiftavisen Fyn

Dorte Larsen
Søren-Herluf Sørensen


Forretningsudvalget

Doris Mogensen
Jørgen Bendixen
Søren-Herluf Sørensen
Henrik Lüthje
Per Høegh
Finn Poulsen


Formand for bestyrelsen

Doris Krarup Mogensen

Nymarksgyden 18

5474 Veflinge

telefon: 2232 1536
e-mail:
doris@pdkm.dk


Kasserer og sekretær

Finn Poulsen
Strømøvænget 16
5500 Middelfart
telefon: 2342 2158
e-mail: fsmfyn@gmail.com