Kursusudvalget

Per Frank (formand for udvalget)

Majbritt Jensen

Laila Groes

Thyge Torjusen

Finn Poulsen


TV2/Fyns repræsentantskab

Orla Drejer

Lars Thomassen (suppleant)


Udvalget for liv og vækst

Majbritt Jensen

Ib Skov Pedersen

Lars Davidsen

Connie Bang


Bestyrelsesmedlem i Stiftavisen Fyn

Inger Lund


Forretningsudvalget

Doris Mogensen

Jørgen Bendixen

Per Frank

Thyge Torjusen

Orla Drejer

Finn Poulsen


Formand for bestyrelsen

Doris Krarup Mogensen

E-mail

Nymarksgyden 18

5474 Veflinge

telefon: 2232 1536


Kasserer og sekretær

Finn Poulsen
Strømøvænget 16
5500 Middelfart
telefon: 2342 2158