NB: På grund af Covid-19 situationen
kan kurserne ændres til et web-kursus


Forårsmødet

Lørdag, den 15. maj 2021 kl. 10.30

Hotel Nyborg Strand

Kl. 10.30 Gudstjeneste i Nyborg Kirke

prædikant Hanne Uhre Hansen

Kl. 11.45 Frokost på Hotel Nyborg Strand

Kl. 13.00 Generalforsamling i henhold til vedtægterne

1) Valg af dirigent

2) Fastsættelse af forretningsorden for generalforsamlingen

3) Valg af stemmetællere

4) Forelæggelse og drøftelse af bestyrelsens beretning

5) Valg af 11 læge medlemmer til bestyrelsen samt valg af 4 gejstlige

medlemmer til bestyrelsen og suppleanter jfr. vedtægternes § 5

6) Valg af 2 revisorer

7) Valg af 1 revisorsuppleant

8) Opstilling af mindst 2 kandidater til bestyrelsesvalget i

Landsforeningen

9) Opstilling af 1 gejstlig kandidat til bestyrelsesvalget i

Landsforeningen

10) Opstilling af kandidater til delegerede til Landsforeningens

årsmøde, 6. - 8. august 2021

11)Valg af delegerede og suppleanter

Kl. 15.00 Kaffepause

Kl. 15.15 Foredrag v/Anton Phil, Landsforeningen af Menighedsraad

Kl. 15.45 Generalforsamlingen fortsættes

12) Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede

regnskab for det forløbne regnskabsår

13) Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af

forslag til kontingent for 2022.

14) Indkomne forslag.

15) Valgresultat af delegerede og suppleanter til Landsforeningens

årsmøde.

16) Eventuelt


Pris: 500 kr. Inkl. frokost og kaffebord

Tilmelding: senest 30. april til foreningens kasserer Finn Poulsen


Hent forårsmødets program og bilag som pdf-fil her

KURSER OG MØDER


Hent kursusprogrammet med alle informationer her