Klik og hent pdf-fil med kursusprogrammet for efteråret 2023 og foråret 2024 her


Valgkursus/workshop (valgloven)


Mandag den 22. januar 2024 kl. 17.30-21.30
i Middelfart kirke, Algade 5-7, Middelfart

Torsdag den 22. februar 2024 kl. 17.30-21.30
i Fredens kirke, Glarmestervej 8, 5700 Svendborg

Onsdag den 13. marts 2024 kl. 17.30-21.30
i Paarup Sognegaard, Solgaardsvej 40, 5210 Odense

Underviser: Louise Theilgaard, Landsforeningen af Menighedsråd

Aftenen indledes med velkomst af Doris Mogensen, formand for Fyens Stifts Menighedsrådsforening og indlæg af Biskop Mads Davidsen.

Gode valg kræver, at der er tilstrækkeligt med kandidater, tilslutning og debat til valgforsamlingen den 17. september 2024. Det er også nødvendigt at I kender reglerne, så valget går ordentligt for sig.

Formål og Indhold

Du får inspiration og redskaber til det store arbejde med at skabe engagement omkring menighedsrådsarbejdet og valget i 2024.


På workshoppen bliver du rustet til at formulere, hvad rådsarbejdet betyder for dig, og i løbet af aftenen kigger vi blandt andet på:


• Hvordan du formulerer og fortæller den gode historie
• Hvilken værdi menighedsrådsarbejdet giver, og hvordan det kan blive attraktivt for andre at
   være med
• Hvem I kan spørge om at stille op, og hvordan I spørger
• Hvilke muligheder der er, hvis I får svært ved at få et fuldtalligt menighedsråd
• Hvordan I kan få skabt opmærksomhed om valgforsamlingen
• Hvad reglerne er for valget, og hvilke tidsfrister I skal være opmærksomme på
• Hvor I kan finde råd, vejledning og inspiration til arbejdet op til valget


Pris: 150 kr. inkl. kaffe og to sandwich.

Beløbet kan betales over kirkekassen.


Tilmelding: Bindende tilmelding til foreningens kasserer.

Middelfart: senest 5. januar 2024

Svendborg senest 5. februar 2024

Paarup senest 26. februar 2024


Den gode budgetproces


Onsdag den 17. januar 2024 kl. 18–21.00

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense


I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd


Underviser: Konsulent fra Landsforeningen


Målgruppe: Alle menighedsrådsmedlemmer inklusive præster.


Formål: At få en bedre forståelse af det værdiskabende i at arbejde med og aktivt bruge budgettet i menighedsrådet.


Der stilles skarpt på, hvorfor det kan skabe værdi for det kirkelige liv i sognet, at menighedsrådet aktivt bruger budgettet som styrings- og prioriteringsværktøj, når resurserne skal fordeles på mursten og aktiviteter i sognet. Altså vigtigheden af at der ikke bare budgetteres som sidste år, men i stedet søge at budgettet faktisk afspejler de ønsker, menighedsrådet har til prioriteringerne.


Indhold:

  1. Intro budget
  2. Prioritering af resurserne
  3. Budgetprocessen og dens interessenter
  4. Den økonomiske værktøjskasse
  5. Hvordan kommer vi videre?


Pris: 350 kr. (hele arrangementet inkl. kursusmateriale, kaffe og to sandwich).

Beløbet kan betales over kirkekassen.


Tilmelding: senest 3. januar til foreningens kasserer.


Deltagerantal: min. 10 - max. 60 personerForårsmøde/Generalforsamling


Lørdag, den 9. marts 2024 kl. 11.00 – 16.00

I Fredens Kirke, Skibhusvej 162, 5000 Odense


Mødet indledes med en Festgudstjeneste og en efterfølgende frokost.Kom og mød alle de andre medlemmer til en vedkommende dag!

Opstilling og valg af Delegerede til Landsforeningens Årsmøde


Download invitation med program, budget m.m.


Pris: 350 kr. Alt inklusiv. Beløbet kan betales over kirkekassen.Kirkens Årshjul


Onsdag den 10. april 2024 kl. 18–21.00

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense


I samarbejde med Fyns Stift


Underviser: Hanne Uhre Hansen, religionspædagogisk medarbejder


Målgruppe: Alle menighedsrådsmedlemmer inklusive præster


Workshop: Kirkens årshjul – planlægning af kirkens aktiviteter


Formål: Vi mangler sjældent gode ideer i menighedsrådene eller bud på aktiviteter

og arrangementer, vi har lyst til at lave i kirken. Men hvordan sikrer vi os, at det, vi

gør, ligger i forlængelse af det, vi vil? Hvad er egentlig hovedopgaven her hos os og

hvordan planlægger vi kirkens aktiviteter på en måde, så de ikke spænder ben for

hinanden (og for personalet)?


Indhold: Workshoppen vil bestå af en blanding af oplæg og øvelser, der til sammen giver et

bud på, hvordan man kan gribe planlægningen an lokalt.


Pris: 350 kr. Inklusiv kursusmateriale, kaffe og to sandwich.
Beløbet kan betales over kirkekassen.


Bindende tilmelding: Senest 1. april til foreningens kasserer Finn Poulsen.


Antal deltagere: min. 10 / max. 60Klik og hent pdf-fil med kursusprogrammet for efteråret 2023 og foråret 2024 her

KURSER OG MØDER